Systém riadenia organizácie SRMi s.r.o. je certifikovaný podľa normy EN ISO 9001:2015

Oddelenie merania, kalibrácií a skúšok spoločnosti SRMi s.r.o. je akreditované SNAS
pod registračným číslom 140/K-058 s číslom osvedčenia o akreditácii č. K-058

Predaj meradiel

Ponúkame Vám možnosť nákupu meradiel. Profesionálnu pomoc pri výbere meradla alebo meracieho systému optimálneho pre Vaše potreby, dodávku, kalibráciu ako aj zaškolenie používateľov meradiel a obsluhy meracích prístrojov.

Zabezpečíme pre Vás
  • obchodné váhy a závažia
  • teplomery a vlhkomery podľa požiadaviek HACCP
  • termočlánky a iné meradlá teploty
  • tlakomery a prevodníky tlaku
  • prietokomery
  • dĺžkové meradlá