Systém riadenia organizácie SRMi s.r.o. je certifikovaný podľa normy EN ISO 9001:2015

Oddelenie merania, kalibrácií a skúšok spoločnosti SRMi s.r.o. je akreditované SNAS
pod registračným číslom 140/K-058 s číslom osvedčenia o akreditácii č. K-058

Kontakt

Kontaktné údaje

SRMi s.r.o.
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom
Slovenská republika
Tel: +421 45 601 3201
srmi@srmi.sk

IČO: 35 801 433,
IČ DPH: SK2020235382
DIČ: 2020235382
Obchodný register:
Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 10032/S

Kontaktný formulár

Môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom kontaktného formulára. Vyplnenie všetkých polí je povinné.

Opíšte len červené písmená:

Kontrolný obrázok